• Web Sitemiz Yenilendi
  • Tip Onay Belgesi
  • Belgelendirme
  • Okul Taşıtı Projesi

PEGEM MÜHENDİSLİK

Pegem Mühendislik tip onay belgeleri araç tadilat projesi okul taşıtı projesi römork tip onay belgesi yarı römork tip onay belgesi tam römork tip onay belgesi merkezi dingili römork tip onay belgesi, regülasyon,direktifleri,directive EC,seri tailat belgeleri koltuk ve cam montaj söküm projeleri fiber kabin montajları projeleri dingil sökümü montajları projeleri tente ve korkuluk montajları projeleri seri imalat belgelendirme kamyon ve kamyonet üst yapılar münferit araç projeleri CE ve CE uygunluk beyanları ISO belgeleri yapmaktadır.

Kapsam genişletme, tip onaylarının geçerliliği ve tescil uygulaması

MADDE 5 – (1) 1/11/2012 tarihinden önce alınmış araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onaylarının geçerliliği ve bu onaylara kapsam genişletme yapılması, 661/2009/AT Yönetmeliği çerçevesinde 1/11/2014 tarihinden sonra da devam eder. Ancak, 661/2009/AT Yönetmeliğinin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklerin yerine geçen AB yönetmelikleri ve/veya BM/AEK Regülasyonları ile getirilen ve mevcut onayları etkileyen ilave şartlar varsa, tip onayları geçerliliğini kaybeder.

a) 1/11/2012 tarihi öncesinde tip onayı alınan ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde 1/11/2014 tarihi itibarı ile de geçerliliği devam edecek ve kapsam genişletmesi yapılabilecek olan sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onaylarının bulunduğu yönetmelik listesi, uygulama alanları ile birlikte bu Tebliğin Ek-1’inde yer almaktadır. Bu kapsamdaki onaylar, 1/11/2012 sonrasında alınacak araç tip onaylarında ve kapsam genişletmelerinde de kullanılabilir.

b) 1/11/2012 tarihi öncesinde tip onayı alınan ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde 1/11/2014 tarihi itibarı ile geçerliliğini kaybeden ve kapsam genişletmesi devam etmeyecek olan yönetmelikler ise bu Tebliğin Ek-2’sinde yer almaktadır. 1/11/2012 öncesinde tip onayı almış araçların 1/11/2014 tarihine kadar yapılacak kapsam genişletmelerinde bu Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen söz konusu yönetmeliklerin onayları kullanılabilir ancak, 1/11/2012 tarihinden sonra ilk defa tip onayı alacak araçlarda kullanılamaz.

(2) 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tip onayları 1/11/2014 tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi 1/11/2014 öncesi olan; tam araçlar anılan tarihten itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihten itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir. 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, dokuzuncu, onuncu ve onüçüncü fıkralarında belirtilen tarihlerden itibaren tip onayları geçerliliğini kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi anılan tarihlerden önce olan; tam araçlar anılan tarihlerden itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihlerden itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir.

Duyurular

MİNİ TIR Projesi

TÜRKİYEDE BİR İLK 2004 Yılından bu yana başarılamayan MİNİ TIR Projesi 2012 yılında PEGEM DANIŞMANLIK olarak EROĞLU RÖMORK adına Araç Tip Onayı Kapsamında başarıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiyede bir ilk olan bu projeye PEGEM DANIŞMANLIK İmzasını atmıştır

Seri tadilat tip onayında bir ilke imza

Kaliteyi imalatcı ve tadilatcı firmaları öne çıkarmak olan PEGEM DANIŞMANLIK Seri tadilat tip onayında bir ilke imza atarak CAN CAN KARASÖR ile Koltuk Montaj ve Okul Taşıtı dönüşümleri için belgelendirme sürecini tamalamıştır.

AT Tip Onay Belgesi e37 Artık Avrupada Geçerli

Türkiye sanayisinin en önde gelen ve üretiminin yaklaşık yüzde 75ini AB ülkelerine ihraç eden otomotiv sektörü, Otomotiv sektöründe devrim

Otomotiv sektöründe devrim!

Yeni uygulama ile 500 milyon dolar ülke içinde kalacak!

B

Motorculara proje cezası

Motorculara proje cezası
Motosikletlerin arkasına takılan çantaların ruhsata işletilmesi zorunluluğu, bir yandan karmaşa yaratırken, kullanıcılara da ek maliyet yaratacak. Sadece proje için 2 bin TL’ye varan masraf gerekebileceği belirtiliyor

Motorculara proje cezası

EKONOMİ SERVİSİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın motosikletlerin arkasına takılan taşıma kutularının “tadilat” kapsamında değerlendirilmesi ve onaylı

Tüm Duyurular

Neler Yapıyoruz?